Defensie Cyber Commando

Het Defensie Cyber Commando (DCC)

is een onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht en is verantwoordelijk is voor de integratie van de operationele cybergerelateerde oorlogvoering in militaire operaties.